Taktvätt i Stockholm

Ett rent tak håller längre och ökar husets värde. Allt för många tak är idag svarta av alger, lavar och mossa. Smutsiga tegel- och betongpannor behåller fukten längre än rena pannor och risken för frostsprängning vintertid ökar markant. Trasiga takpannor kan på sikt leda till skador på undertaket. Taktvätt kan utföras på olika sätt. Innan […]