Våra tvätt och saneringstjänster

tvättning av fasad

Vi kan hjälpa er att tillgodose en helhetslösning för era behov av en ren fastighet. Fri från smuts och vanprydande klotter. Detta till en rimlig kostnad, utan att skada huset fasad eller omkringliggande miljö.

Nedan följer ett urval av våra tjänster

Övriga tjänster

  • Tvätt av industrilokaler
  • Tvätt av stenbeläggningar och stödmurar
  • Högtrycksspolning av hängrännor och stuprör
  • Högtrycksspolning av garage och liknande
  • Sanering av soprum
  • Kompletteringsmålningar


Vi utför även målningsarbeten på både utom och inomhusmiljöer. Vi sanerar även soprum och sopstationer som kan vara en illaluktande och ofräsch miljö som fastighetsskötaren har svårt att underhålla.

Vi tvättar, målar och behandlar även fasadytor, tak, golv och väggar.