Ett rent tak håller längre och ökar husets värde. Allt för många tak är idag svarta av alger, lavar och mossa. Smutsiga tegel- och betongpannor behåller fukten längre än rena pannor och risken för frostsprängning vintertid ökar markant. Trasiga takpannor kan på sikt leda till skador på undertaket.

Taktvätt kan utföras på olika sätt.
Innan man utför en taktvätt är det viktigt att först avlägsna mossklumpar och grov smuts. Taktvätten utförs med stor försiktighet för att eliminera risken för att skada tak och takpannor.

En taktvätt ska utföras av kompetent och välutbildad personal
En professionell taktvätt ställer stora krav på entreprenören. Taktvätt på höga höjder, lutande tak, vindförhållanden och hala underlag är bara en del av arbetsdagen. Säkerheten är viktig vid taktvätt och ibland behövs även en kontrollant på gatan nedanför vid tvättning i stadsmiljö och flerbostadshus.

När du anlitar Fasadmetoder i Stockholm så garanterar vi dig en professionell taktvätt utförd av kompetent och välutbildad personal.