Integritetspolicy och hantering av personuppgifter

Fasadmetoder AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. På Fasadmetoder AB hanterar vi och skyddar dina personuppgifter på följande sätt:

1. Insamling av information

Den information vi kan tänkas samla in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida, direkt till oss via e-post eller via telefon samt när vi ska utföra ett arbete hos dig kan komma att inkludera namn, postadress, telefonnummer och e-postadress. Har eller ska vi utföra ett Rot-arbete hos dig så kommer vi även att spara fastighetsbeteckning och personnumret eller personnumren på de som ska stå som köpare.

2. Hur vi använder informationen

Vi behandlar informationen på olika grunder: A) För att kunna administrera en kundrelation: Samtliga kontaktuppgifter enligt punkt 1 ovan. Denna typ av information är nödvändig för att kunna erbjuda dig våra tjänster. B) För att kunna utföra arbete med rotavdrag: Namn, adress, ev. telefonnummer, personnummer samt fastighetsbeteckning. Den här typen av information är nödvändig för att kunna utföra arbete och för att i anslutning till detta kunna ansöka om Rotavdrag med nödvändiga personuppgifter.

3. Utlämnande till tredje part

Vi säljer inte eller på annat sätt överför personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart (personuppgiftsbiträden) som hjälper oss att driva företagets verksamhet med krav att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell och i övrigt följa gällande personuppgiftslagstiftning. Vi bedömer det nödvändigt att dela information med t.ex. skatteverket för att ansöka om Rotavdrag, underleverantörer i syfte att kunna leverera material till arbetsplatsen, bokföring, revisor samt vid andra tillfällen där lagen kräver så.

4. Hur länge bevarar vi informationen?

Fasadmetoder AB bevarar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt att bevara dem för att fullgöra vårt avtal med dig och de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Personuppgiftspolicy.

5. Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi behandlar om dig. Du har i vissa fall rätt att få felaktiga uppgifter rättade, raderade eller att vi slutar använda dem för ett specifikt ändamål. För att kunna radera eventuella uppgifter behöver vi först se över på vilken laglig grund detta kan ske. Det finns olika faktorer att ta hänsyn till innan vi kan ta bort kunduppgifter, t.ex. avtal som upprättades när du blev kund hos oss, samt lagar som exempelvis bokföringslagen. Önskar du att uppgifter om dig ska raderas ber vi dig att kontakta oss via e-post eller telefon.

6. Fotografier på fastighet i samband med utförande av arbete

I vissa fall när vi utför arbeten hos dig som kund så fotograferar vi fastigheten innan arbetet påbörjas, under arbetets gång samt när vi avslutat ett arbete. Detta görs för att dokumentera arbetet. I vissa fall delar vi en del bilder på vår hemsida. Vi uppger aldrig i dessa fall personnamn, men i vissa fall kan adress på utfört arbete framkomma.