Företagspresentation

Ren fasad
Affärsidé

Vi vill tillgodose dina behov av en ren och hel fasad, fri från smuts och vanprydande klotter, detta till en rimlig kostnad, utan att skada varken fasaden eller miljön.

Rengöra, skydda och bevara fastigheter är vår huvuduppgift. Men vi tar hand om mycket mer än bara klotter. Vårt helhetstänkande omfattar hela fastigheten. Rätt personal, rätt teknik och samhällsansvar är verksamhetens grundpelare och redskap. Målet är rena och säkra bostäder, arbetsplatser och skolor.

Vår huvudsakliga verksamhet är fasadvård. Det begreppet innefattar allt ifrån fasadtvätt till impregnering mot smuts- och luftföroreningar, klottersanering, klotterskyddsbehandling, blästring, putsarbeten och målning. Vi har idag mobila saneringsenheter, var och en är helt självförsörjande avseende el, vatten, värme, etc.

För varje enhet finns en välutbildad saneringstekniker med fullt ansvar för enheten och de uppdrag den utför. Nyckeln till framgång i den här branschen är kunnande och noggrannhet.

Vi har många års erfarenhet av olika former av saneringsarbeten

Anlita oss för att skydda din fastighet, det mår både du och miljön bra av.

Vårt långt gångna arbete inom både miljö- och kvalitet, gör att vi kan hålla högsta standard på arbetet, i båda avseenden samt ha nöjda kunder!

En nära kundkontakt är något vi sätter högt värde på, då en bra relation till kunden ofta leder till ökat förtroende och bättre samarbete.

Saneringspersonalens kompetens och erfarenhet är av allra största vikt. Våra ständigt pågående utbildningar om kemikalier och arbetsmetoder på området ger vår personal den kunskap som behövs.