Klottersanering Stockholm

Klotter på husvägg i Stockholm

Vi utför klottersanering och klotterskydd i Stockholm

Klotter och graffiti irriterar inte bara fastighetsägare utan även allmänheten och den offentliga miljön. Graffitikulturen var ett fenomen som kom till Sverige från USA i början på 1990-talet. Det har sedan dess  funnits ett stort behov av sanering och klotterborttagning i Stockholm. Klotterproblemet är ständigt återkommande, och kostnaden för klotter har ökat kraftigt de senaste decennierna.

Ökningen av klottret har alltid varit högst i innerstaden men har även spridit sig ut till andra förorter och stadsdelar i Stockholms län.

En av anledningarna till ökningen kan vara att milda vintrar bidrar till att det blir enklare för klottrare att fortsätta sitt klottrande. Det positiva under vinterhalvåret är att det normalt är svårare för klottrarna att få klottret att fästa, eftersom snö och frost försvårar klotterfärgen att fästa vid underlaget.

Stållucka med klotter
Stållucka med klotter
Stållucka efter utförd klottersanering
Stållucka efter utförd klottersanering.

Vad kan man då göra för att ta bort klotter och skydda sin fastighet?
Det finns flera olika alternativ på hur man bör utföra sanering av klotter på en fasad. De olika alternativen av klottersanering som finns grundar sig bl.a. på vilken typ av yta fasaden på din fastighet har och hur frekvent klottret är, samt hur mycket arbete du som kund har möjlighet att sköta själv när det gäller underhållande saneringsarbete.

Fasadmetoder har lång erfarenhet och vår verksamhet inom klottersanering och rengöring. Vi har varit verksamt i snart 30 år och utför arbeten främst inom klottersanering, fasadtvätt och taktvätt.

Utförd klottersanering på husvägg i Stockholm
Utförd klottersanering på husvägg i Stockholm

På Fasadmetoder utför vi inte bara klottersanering utan återskyddar även fasaden med klotterskydd. Ett alternativ är att vi hjälper dig med att besiktiga ditt saneringsobjektet efter en överenskommen intervall och i samråd utför vi sanering av klottret samt återskyddar den sanerade ytan.

Vill du, så besiktigar du själv och vi utför saneringen samt återskyddar med klotterskydd efter avrop ifrån dig. Vi är flexibla och kan hjälpa till att hitta en kostnadseffektiv lösning som passar för dig och din fastighet.

Klotterskydd en investering

Vi utför alltid klottersanering efter våra kunders önskemål och behov. Med vårt klotterskydd skyddar du på ett effektivt sätt din fastighet mot att klotter, trafikfilm och annan nedsmutsning får fäste i underlaget.

Det gör att du som fastighetsägare får en mer kostnadseffektiv sanering. Vårt klotterskydd bildar en skyddande hinna som fungerar som ett offerskikt vid kommande sanering så att det blir enklare att ta bort klottret.

Klotterskydd utförs idag på de flesta nyproducerade ytor där minsta risk för nedklottring föreligger. Självklart bör även alla de ytor som utsätts för regelbundet klotter skyddas.

Sanering av klotter med enskild bedömning

Varje fasad och saneringsobjekt är unikt, och en enskild bedömning måste därför göras från fall till fall innan en klottersanering kan utföras.

Vi utför inte bara klottersanering och klotterskydd på fasader. Vi utför även fasadtvätt för att förlänga livslängden på fastighetens fasad.

Offert på klottersanering i Stockholm?

Har du problem med klotter på din fastighet och behöver hjälp med klottersanering?

Kontakta oss direkt på 08-730 10 10 eller fyll i kontaktformuläret för en offert på sanering och klotterskydd på din fastighet så kontaktar vi dig så snart vi kan. 

    Detta hjälper oss att förhindra skräppost. Tack!